دانشگاه آزاد اسلامی قشم
ورود به سیستم
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
برای بازیابی رمز اینجا کلیک کنید

ساعت: sfg
نسخه 95.11.01
 
واحد آموزش دانشکده معماری دانشگاه آزاد قشم
خروج
حسین ظفری (946020271)
وضعيت تحصيلي : در حال تحصيل
نظام پرداخت شهريه : پرداخت کامل شهريه
سهميه قبولي : عادي
استاد راهنما:
تاريخ شروع به تحصيل : 1394/05/23
صادرکننده :حسین ظفری
طریقه اخذ امتیاز نمره وضعیت کارگاهی عملی نظری نام درس کد درس
- - - - - - - - -

نامه ای برای نمایش وجود ندارد.

زمانبندی انتخاب واحد رعایت نشده است.

در دسترس نیست.

در دسترس نیست.

خروج
حامد صمدی نژاد (946020218)
وضعيت تحصيلي : در حال تحصيل
نظام پرداخت شهريه : پرداخت کامل شهريه
سهميه قبولي : عادي
استاد راهنما:
تاريخ شروع به تحصيل : 1394/05/23
صادرکننده: حامد صمدی نژاد
طریقه اخذ امتیاز نمره وضعیت کارگاهی عملی نظری نام درس کد درس
- - - - - - - - -

نامه ای برای نمایش وجود ندارد.

زمانبندی انتخاب واحد رعایت نشده است.

در دسترس نیست.

در دسترس نیست.

خروج
نفیسه مرتضی زاده درقه (946020239)
وضعيت تحصيلي : در حال تحصيل
نظام پرداخت شهريه : پرداخت کامل شهريه
سهميه قبولي : عادي
استاد راهنما:
تاريخ شروع به تحصيل : 1394/05/23
صادرکننده : نفیسه مرتضی زاده درقه
طریقه اخذ امتیاز نمره وضعیت کارگاهی عملی نظری نام درس کد درس
- - - - - - - - -

نامه ای برای نمایش وجود ندارد.

زمانبندی انتخاب واحد رعایت نشده است.

در دسترس نیست.

در دسترس نیست.